WCSE 2019

This proceedings contains papers presented at The 9th International Workshop on Computer Science and Engineering (WCSE 2019), held in Hong Kong, June 15-17, 2019. These papers represent front-tier research in computing science and technology, and cover areas such as artificial intelligence, machine learning, data mining, health informatics, human-centered computing, internet of things, robotics, automatics control, natural language processing, network computing, big data analytics, cybersecurity, software engineering, and hardware design, etc

Information
  • ISBN: 978-981-14-1684-2
  • Editor: Prof. Hong Lin, University of Houston-Downtown, USA
  • Pages: 1060
  • Online: September 05, 2019
Article# Article Title & Authors (WCSE 2019) Page
1
Wenyuan Li, Yan Zhang, Pusheng Liu, Feng Chen
829
2
Zhenwei Song, Rongjin Yang, Qiao Song, Meiying Sun, Yi Zhang, Xiuhong Li, Lu Liu, Yushuang Ma
834
3
Wenyuan Li, Lei Zhu, Peigen Yu
841
4
Svetlana L. Shambina, Fedor V. Rekach, Alexander P. Svintsov, Andrey D. Razin, Evgeniy K. Sinichenko, Ilya I. Gritsuk
847
5
Xiao Xing, Yixin Zhang, Chong Zhang, Jieming Gu, Zihan Zhuo, Xiaoxiang Zou
853
6
Conrado F. Ostia, Jr, Carlos Marcelo A. Alvarez, Jerome L. Ani, Ross Albert S. Sangalang, Emmanuel Joseph J. Santiago, Jesus M. Martinez Jr.
858
7
Wang Yongliang, Li Xinqi, Chen Hongdou, Yan Daliang, Lu Dengcheng
863
8
Zheng Fu, Rong Li
869
9
Lingling Zhong, Teng Lv, Kang Liu
874
10
Xiaohan Tian, Junichi Iijima
879
11
Wornchanok Chaiyasoonthorn, Kulapa Najantong, Singha Chaveesuk
891
12
Conrado F. Ostia, Jr., Allen Abarquez , Kim Barlongo, Marc Joseph Ferrer, Jose Villa, Glenn Magwili
897
13
Yanxiao Li, Jun Yang, Zhengxing Zuo, Yongjian Hu
902
14
Jingyu Zhang, Liguo Tian, Meng Li
909
15
Junwei Xu, Zixin Feng, Feng Han, Huayong Zhao, Chenxi Li
914