WCSE 2019

This proceedings contains papers presented at The 9th International Workshop on Computer Science and Engineering (WCSE 2019), held in Hong Kong, June 15-17, 2019. These papers represent front-tier research in computing science and technology, and cover areas such as artificial intelligence, machine learning, data mining, health informatics, human-centered computing, internet of things, robotics, automatics control, natural language processing, network computing, big data analytics, cybersecurity, software engineering, and hardware design, etc

Information
  • ISBN: 978-981-14-1684-2
  • Editor: Prof. Hong Lin, University of Houston-Downtown, USA
  • Pages: 1060
  • Online: September 05, 2019
Article# Article Title & Authors (WCSE 2019) Page
1
Guozhuang Pan, Yonggang Yan, Zhiyuan Shen
312
2
Rolaida L. Sonza, Gilbert Tumibay
317
3
Yonggang Yan, Guozhuang Pan, Zhiyuan Shen
324
4
Zhanchun Gao, Anyu Song
329
5
Su Zhang, Wenxin Hu, Jun Zheng
337
6
Ren Wei, Zhang Minghua, Zhang Sheng, Qiao Jihua, Huang Jinming
345
7
BinBin ZHAO, WenHao OU, Wei XIA, Yi Liu, WuYang ZHANG, JianGuo MA, TunFang SONG, JunJi CHEN
352
8
Xiaoming Xue, Quanping Sun, Suqun Cao, Xuecheng Wang, Yanxia Zhuang
358
9
Wei Xia, WenHao Ou, Zhi Yang, CaiHong Ma, JianBo Duan, BinBin Zhao
363
10
Meng Li, Liguo Tian, Chuang Liu, Hang Ding
370
11
Xuefan Xu, Yingxue Wang, Lian Zou, Yifeng Liu
378
12
Junwei Xu, Luyao Ge, Feng Han, Huayong Zhao
387
13
Zhen Qin, Qingya Chen, Jindou Xu, Weifu Peng, Tailong Chen, Mei Ma, Tianlong Yang
395
14
Mac Jacob Badal, John Ryan Erico Ballesteros, Curt John Berdonado, Sherwin Jualo, Glenn Magwili , Mary Ann Latina
401
15
Pelapon Suwanacheep, Rungchat Chompu-inwai
406