WCSE 2021

Papers presented in The 11th International Workshop on Computer Science and Engineering (WCSE 2021) during June 19-21, 2021 are included in this conference proceedings. WCSE conference is hosted by East China Normal University, China Agricultural University, Science and Engineering Institute, organized by School of Computer Science and Technology, co-sponsored by University of Houston-Downtown, USA, Shanghai Maritime University, China, Bauman Moscow State Technical University, Russia, Tokyo University of Science, Japan. WCSE conference provides a global acadamic platform for the scientists, researchers, academicians, industrial professionals and postgraduate students. More than 1000 people have attend this big event since 2011.

Information
  • ISBN: 978-981-18-1791-5
  • Editor: Prof. Hong Lin, University of Houston-Downtown, USA
  • Pages: 399
  • Online: Aug 10th, 2021
Article# Article Title & Authors (WCSE 2021) Page
1
Cai Zengyu, Wang Luqi, Feng Yuan, Zhang Jianwei
1
2
Yuhan Zhang, Xueyang Liu, Dongdong Du
6
3
Hao Xu, Long Peng, Tao Mao, Jun Ma, Shasha Li, Jie Yu, Qingbo Wu
13
4
Herbert V. Rosal, Joshua Ry F. Borilla, Roland Jay D. De Guzman, Jan Alfred P. Macalintal, Ian Vince N. Obille, Ma. Corazon Fernando Raguro, Ace C. Lagman
23
5
Weihua Jiao, Qingbao Li , Zhifeng Chen, Fei Cao
29
6
He Huixian, Cao Zhenfu
37
7
Han Chengguo, Guanwei Jang, Zhao Jiuxian, Qin Shilin
42
8
Bo Hao, Fei Kang, Ju Yang, Xiaobing Xiong
48
9
Peng Chen, Jiajun Zhao, Sa Gao, Benkang Wang, Huangping Ma, Xiaohua Tong
58
10
Xin Xu
64
11
Chunhua Jia, Shuai Zhu, Wenhai Yi, Yu Wu, Leilei Wu, WeiweiCai
70
12
Yifan Liu, Jingdong Liu, Asif Raza, Zeng Li, Hong Huo, Tao Fang
79
13
Chenchao Huang, Wei Peng, Kun Yu, Wenzhi Bao
85
14
Den Whilrex Garcia, Glenn Magwili
93
15
Dunan Ye, Jun Guo, Youguang Chen
101