WCSE 2021

Papers presented in The 11th International Workshop on Computer Science and Engineering (WCSE 2021) during June 19-21, 2021 are included in this conference proceedings. WCSE conference is hosted by East China Normal University, China Agricultural University, Science and Engineering Institute, organized by School of Computer Science and Technology, co-sponsored by University of Houston-Downtown, USA, Shanghai Maritime University, China, Bauman Moscow State Technical University, Russia, Tokyo University of Science, Japan. WCSE conference provides a global acadamic platform for the scientists, researchers, academicians, industrial professionals and postgraduate students. More than 1000 people have attend this big event since 2011.

Information
  • ISBN: 978-981-18-1791-5
  • Editor: Prof. Hong Lin, University of Houston-Downtown, USA
  • Pages: 399
  • Online: Aug 10th, 2021
Article# Article Title & Authors (WCSE 2021) Page
1
Douglas Omwenga Nyabuga, Guohua Liu, Michael Adjeisah
107
2
Wenzhi Bao, Yinghui Jin, Chenchao Huang, Wei Peng
115
3
Qinyong Li, Haoming Guo, Xinjian Shan, Yanyan Wei, Zhixin Wang, Jianxiu Bai, Qiuhong Zhang
122
4
Wenping Liu, Ting Chen, Guangjian Liu, Haoyu Jin
128
5
Xiufen Wang, Shengyi Yang
133
6
Lilu Zhu, Kai Huang, Feng Li, Xianqing Tai
138
7
Ruikang Liu
148
8
Qiannan Niu, Haizhen Ren, Lei Zhang
155
9
Cong Yang, Huan Li, WenHong Wei
163
10
Zhen Liu, Yirong Shi, Guanhua Zhang, Bo Hu, Fei Ye, Hua Zhou
168
11
Mark Jezter Ballesteros, Rachel Ann Cartujano, Dhanna Evaldez, Jomerson Macutay, Jay-ar P. Lalata, Heintjie N. Vicente, Ace C. Lagman
174
12
Jiang Jianjun, Zhang Yingying, Lu Ping
180
13
John Kcero Aujero, Nico Manuel Cruz, Jason Joie Padilla, Mary Elysa Pineda, Mark Jezter Ballesteros, Ma. Corazon Fernando Raguro, Ace Lagman
185
14
Calvin Erico Rudy Salim, Derwin Suhartono
193
15
Tyrone N. Luluquisin, Krizza Mae D. Castillo, Kino M. Ligayo, Ian Vince N. Obille, John Kenneth V. Wong, Manuel B. Garcia, Maria Rona L. Perez
201