WCSE 2022

We are glad that the 2022 12th International Conference on Computer Science and Engineering is successfully held as an online event during June 24-27, 2022, to accommodate the situation of pandemics prevention and control. The conference is hosted by Huaqiao University, China Agricultural University, Science and Engineering Association, organized by the School of Computer Science and Technology of Huaqiao University, and jointly supported by the University of Houston-Downtown, Shanghai Maritime University, and Moscow Bauman State Technical University.This conference provides a platform for interaction and exchanging research ideas among experts from various fields of computer science and engineering, and will be attended by repute scientists, researchers, academicians, industrial professionals and postgraduate students globally.

Information
  • ISBN: 978-981-18-3959-7
  • Editor: Prof. Hong Lin, University of Houston-Downtown, USA
  • Pages: 394
  • Online: July 26th, 2022
Article# Article Title & Authors (WCSE 2022) Page
1
Xiaohui Yu, Shihong Chen, Shijie Chen, Jiaying Tan
1
2
Kai Li, Wanli Zhao, Yanping Qiao, Yingqing Guo, Qifan Zhou
7
3
Lu Peng, Zhai Xuan-yi
15
4
Shaowei Li, Cairong Xiang
21
5
Mingyue Ren, Liwei Wang , Qiqi Zhang, Yanhong Wang, Dengguo Xu, Junjie Feng
27
6
Da Kuang, Lingfeng Duan
34
7
Tingting Huang, Zishao Li, Xiaoqian Zhang, Luming Zhang
40
8
Yangyang Li, Guang Yang, Sen Du, Yuqing Ye, Tianyue Liu, Shiyu Huang, Zhiyuan Shen
45
9
Helin Yang
50
10
Jestine Paul, Saravanan Rajamanickam, Bharadwaj Veeravalli, Khin Mi Mi Aung
60
11
Bambang Leo Handoko, Ameliya Rosita, Nada Ayuanda, Adelia Yulma Budiarto
67
12
Xiaojun Adu, Shiyu Huang, Xiao Huang, Jin Yang, Yuting Chen, Zetian Zhang, Zhiyuan Shen
72
13
Wangyang Shi, Jonathan M. Caballero, Jonan Rose Montana
80
14
Souhail Meftah, Meenatchi S. M. S. Annamalai , Dominic J. F. Byrne, Khin Mi Mi Aung, Bharadwaj Veeravalli
86
15
Wang Chen, Teng Yuntian, Liu Qingjie
96