WCSE 2022

We are glad that the 2022 12th International Conference on Computer Science and Engineering is successfully held as an online event during June 24-27, 2022, to accommodate the situation of pandemics prevention and control. The conference is hosted by Huaqiao University, China Agricultural University, Science and Engineering Association, organized by the School of Computer Science and Technology of Huaqiao University, and jointly supported by the University of Houston-Downtown, Shanghai Maritime University, and Moscow Bauman State Technical University.This conference provides a platform for interaction and exchanging research ideas among experts from various fields of computer science and engineering, and will be attended by repute scientists, researchers, academicians, industrial professionals and postgraduate students globally.

Information
  • ISBN: 978-981-18-3959-7
  • Editor: Prof. Hong Lin, University of Houston-Downtown, USA
  • Pages: 394
  • Online: July 26th, 2022
Article# Article Title & Authors (WCSE 2022) Page
1
Lanjun Li, Zhongyi Liang, Xiaodong He, Baohong Ling
320
2
Hikaru Ichise, Yong Jin, Katsuyoshi Iida
327
3
Zengyu Cai, Mengya Zhang, Zi’an Wang, Jianwei Zhang, Yuan Fen, Nan Jiang
333
4
Lu Wan, Hui Xie, Xiangyu Xu, Zhangming Li, Zhenji Liu
340
5
C. Q. Qu
347
6
Marcial Cornejo, Carlos Joseph Dagsaan, Conrado Ostia Jr.
358
7
Xu Yuan, Lv Kang
365
8
Min Xia, Chi Zhang, Zhonghai Wu
373
9
Xiao Fan, Yandi Huang, Song Shi, Xiaoyu Wang, Xin Wang, Nan Mei, Jin Liu, Hui Gao
382
10
Li Sun, Tao Liu, Jiyun Li
389