WCSE 2022

We are glad that the 2022 12th International Conference on Computer Science and Engineering is successfully held as an online event during June 24-27, 2022, to accommodate the situation of pandemics prevention and control. The conference is hosted by Huaqiao University, China Agricultural University, Science and Engineering Association, organized by the School of Computer Science and Technology of Huaqiao University, and jointly supported by the University of Houston-Downtown, Shanghai Maritime University, and Moscow Bauman State Technical University.This conference provides a platform for interaction and exchanging research ideas among experts from various fields of computer science and engineering, and will be attended by repute scientists, researchers, academicians, industrial professionals and postgraduate students globally.

Information
  • ISBN: 978-981-18-3959-7
  • Editor: Prof. Hong Lin, University of Houston-Downtown, USA
  • Pages: 394
  • Online: July 26th, 2022
Article# Article Title & Authors (WCSE 2022) Page
1
Quanzhi Gong, Yuxiang Xie, Jie Yan, Xidao Luan
218
2
Jingyi Zhao, Tao Sha, Jiahao Wang, Wanlin Gao
228
3
Yuxuan Han, Jun Guo, Youguang Chen
236
4
Tang Haiyang, Zhang Yingying, Jiang Jianjun
242
5
Lei Zhang, Yuanmei Chen, Haizhen Ren
248
6
Chen Cheng, Li Ning, Guo Yan, Sheng Jinfeng, Li Huajing
253
7
Yongquan Li
262
8
Jiyuan Liu, Xiaona Xia
268
9
Xinyu Jiang, Hongyu Guo, Qian Li
275
10
Caicuozhuoma Xie, Haizhen Ren
280
11
Jiyun Li, Ya Hai, Chen Qian
285
12
Xiaowei Zhu, Wenju Wang, Shilong Gao, Han Wu
291
13
Yong Jin, Masahiko Tomoishi, Satoshi Matsuura
300
14
Jie Zang, Xu Ren, Yan Wang, Ping Xiao
306
15
Jiashuai Hu, Chaobin Wang, Zifei Xiao, Linfeng Wu
313