WCSE 2019

This proceedings contains papers presented at The 9th International Workshop on Computer Science and Engineering (WCSE 2019), held in Hong Kong, June 15-17, 2019. These papers represent front-tier research in computing science and technology, and cover areas such as artificial intelligence, machine learning, data mining, health informatics, human-centered computing, internet of things, robotics, automatics control, natural language processing, network computing, big data analytics, cybersecurity, software engineering, and hardware design, etc

Information
  • ISBN: 978-981-14-1684-2
  • Editor: Prof. Hong Lin, University of Houston-Downtown, USA
  • Pages: 1060
  • Online: September 05, 2019
Article# Article Title & Authors (WCSE 2019) Page
1
Ronald Joshua Delo, John Micson Lunas, Jerrico Munar, John Karlo Padilla, Glenn Magwili, Aileen Nieva
923
2
Li Shaowei, Wang Shengzheng
928
3
Fedor V. Rekach, Svetlana L. Shambina, Yuri V. Belousov
934
4
Shigang Cui , Jiejie Chen, Xingli Wu , Lin He , Yongli Zhang
940
5
Xiuzhong Xu, Xiancheng Gu, Congxiao Zhou
947
6
Esperanza E. Chua, Glenn V. Magwili, Phil Harold O. Gealan, John Benedict T. Dimero, Jorel Luis B. Fernando, Nars-Icon Z. Tarun
955
7
Yang zhi, Ou wenhao, Wei liguang, Fei xiangze, Li chuang, Zhao binbin, Ma xiao
961
8
Jinjin Zhang, Yan Zhang
970
9
Gang Chen, Dawei Zhao, Rujuan Wang
977
10
Han Feng, Xu Junwei, Feng Zixin
983
11
Esperanza E. Chua, Conrado F. Ostia, Jr., Charlz Alddin E. Andres, Christian Lesley M. Carabit, Elaine Grace A. Dichoso, Michael John A. Villanueva
990
12
Hong Duan, Xu Zhou, Xianhong Kang, Zhongjing Ma
996
13
Zixin Feng, Feng Han, Junwei Xu
1002