WCSE 2019

This proceedings contains papers presented at The 9th International Workshop on Computer Science and Engineering (WCSE 2019), held in Hong Kong, June 15-17, 2019. These papers represent front-tier research in computing science and technology, and cover areas such as artificial intelligence, machine learning, data mining, health informatics, human-centered computing, internet of things, robotics, automatics control, natural language processing, network computing, big data analytics, cybersecurity, software engineering, and hardware design, etc

Information
  • ISBN: 978-981-14-1684-2
  • Editor: Prof. Hong Lin, University of Houston-Downtown, USA
  • Pages: 1060
  • Online: September 05, 2019
Article# Article Title & Authors (WCSE 2019) Page
1
Shengyu Lu
622
2
Dan Ma, Ji-chun Jiang, Wei Wang
630
3
Sun Yuxiang, Yongju Lee
638
4
Shiqi Li, Jun Zheng, Shuxun Wei
643
5
Nasiru Muhammad Dankolo, Danlami Gabi, Nor haizan Mohamed Radzi, Noorfa Haszlinna Mustaffa, Roselina Sallehuddin
652
6
WenHao OU, Wei XIA, Yang Zhi, BinBin ZHAO, XiangZe Fei, Xiao Ma
658
7
May Phyo Thu, Khine Moe Nwe, Kyar Nyo Aye
663
8
Dongyang Liang, Shasha Li, Jie Yu, Bin Ji
668
9
Linlin Jia, Xiyu Liu, Yuzhen Zhao, Jie Xue
675
10
Joey S. Aviles, Rosanna A. Esquivel
681
11
Bao Lei
689
12
Ruben A. Parazo, James A. Esquivel
697
13
Guojing Zhang, Xiaoying Wang, Yuling Li
704
14
Shihong Chen, Tianjiao Xu, Lu Chen
710
15
Lu Peng, Zongfeng Qin
715