WCSE 2016

This proceedings contains papers presented at 2016 the 6th International Workshop on Computer Science and Engineering (WCSE 2016) held on June 17-19, Tokyo University of Science, Japan, and focuses on the research results in the field of computer science and technologies. We hope this collection will be useful for many engineers and researchers from various branches.

Information
  • ISBN: 978-981-11-0008-6
  • Editor: Prof. Hayato Ohwada, Tokyo University of Science, Japan
  • Pages: 843
  • Online: August 30, 2016
Article# Article Title & Authors (WCSE 2016) Page
1
Digna S. Evale, Menchita F. Dumlao, Shaneth Ambat, Melvin Ballera
760
2
Jianqiang Huang, Huan Wu, Xiaoying Wang, Zhengming Yi
765
3
Yong Shao, Yuxiang Zhang, Changshun Yan, Shengchang Wang
773
4
WenHao Ou, BinBin Zhao, Yue Dai
777
5
Diem N. Ho, Ngoc-Hanh Dang, Vinh Q. Nguyen
782
6
Lin Li, Xinhua Wei, Zhiyu Zuo, Wenjing Zhu
788
7
Mu-Dan Gu, Hui-Kui Zhou
792
8
Na Zhao, Jian Wang, Fei Dai, Qi Mo, Lei Zhang, Zhendi Yang, Xue Sun
796
9
Yu Wen
800
10
Sergey Egorov, Alexey Kapitanov, Vladimir Mitrofanov, Tatiana Egorova
804
11
Carlos Calderon-Cordova, María Guajala-Michay, Rodrigo Barba-Guaman, Pablo Quezada-Sarmiento
808
12
Saifullizam Puteh, Ahmad Lotfi, Caroline Langensiepen, S. C. Johnson Lim, Rosnawati Buhari
812