WCSE 2017

The presented proceedings "2017 the 7th International Workshop on Computer Science and Engineering" collected from peer-reviewed stand-alone papers describing the results of research and engineering solutions dealing with actual problems in the area of computer science and technology technologies. Published articles will be useful for professionals in various branches of engineering, for students and academic staff concerned with the related specialties.

Information
  • ISBN: 978-981-11-3671-9
  • Editor: Prof. Yifei Chen, China Agriculture University, China
  • Pages: 1459
  • Online: August 12, 2017
Article# Article Title & Authors (WCSE 2017) Page
1
Hitoshi NAKAO, Yoshikatsu FUJITA, Kazuhiko TSUDA
532
2
Jos Timanta Tarigan, Rahmat Widya Sembiring, Maya Silvi Lydia, Opim Salim Sitompul
538
3
Yen-An Shih, Yi-Ping Chang, Cheng-Zen Yang
544
4
Sudhathai Mankar, Yachai Limpiyakorn
549
5
Alex X. Galloway, Qingzhong Liu
553
6
Pablo Alejandro Quezada - Sarmiento, Laura Magali Chamba- Rueda, Mariuxi Claribel Pardo- Cueva, Liliana Enciso
558
7
Liu Bing
563
8
Lei Liu, Jing Xu, Biao Zhang, Jiehui Kang, Chenkai Guo, Sihan Xu, Guannan Si
569
9
Dong Lin, Buhong Wang, Zhenhao Wang
574
10
Weimin Xiao, Haojiang Deng, Zhichuan Guo, Linlin Hu
579
11
Jia Wu, Zhe Yu, Zhaocheng Su, Lingke Zhang, Miao Li, Peng Miao
584
12
Nuttapong Wachiralohaphan, Taratip Suwannasart
590
13
Hou Deting, Wang Huabing, Zhu Minpeng, Hu Tao
595
14
Linlin Ma, Jianwei Zhang, Zengyu Cai, Zhihui Shang, Xuhui Wang
600
15
Shueh-Cheng Hu, I-Ching Chen
605