WCSE 2017

The presented proceedings "2017 the 7th International Workshop on Computer Science and Engineering" collected from peer-reviewed stand-alone papers describing the results of research and engineering solutions dealing with actual problems in the area of computer science and technology technologies. Published articles will be useful for professionals in various branches of engineering, for students and academic staff concerned with the related specialties.

Information
  • ISBN: 978-981-11-3671-9
  • Editor: Prof. Yifei Chen, China Agriculture University, China
  • Pages: 1459
  • Online: August 12, 2017
Article# Article Title & Authors (WCSE 2017) Page
1
Wei Weimin, Kong Zhiwei, Zhao Yan
611
2
Lu Han, Zhengmin Li, Zhengping Jin
616
3
Hongbo Li, Jinbo Bai, Jianpei Zhang, Jing Yan, Jianping Chen
621
4
Qiang Gu, Xuejun Yu, Ye Li, Yiqun Zhu, Guorui Cao, Bo Wang
627
5
Xiaona Xia, Jiguo Yu, Lianyong qi, Jianchao Zheng, Lu Zhang
632
6
Félix Fernández-Peña, Pilar Urrutia-Urrutia
637
7
Liping Teng, Bugen Huang, Dong Cai
644
8
Chuanbin Zheng, Jingchun Feng, Qianqian Lu, Jianwei Zheng, Ranran Chen, Song Xue
649
9
Qin-Yong Li, Jian-Gong Song, Jiang-Hua Lv, Shi-Long Ma
654
10
Meiyu Chen, Xiangdong You
659
11
Junwei Wan, Hongyan Chen
664
12
Liu Shang, Xia Yimin, Fu Jie, Wang Qiufeng, Mao Bin, Niu Bing
670
13
Bixin Li, Jin Huang, Yan Lei
675
14
Johannes Schick, Inge Koch, Wolfram-Manfred Lippe
682
15
Jianping Zhang, Jianguo Chen, Chuanjie Yang, Hongyong Yuan
691