WCSE 2017

The presented proceedings "2017 the 7th International Workshop on Computer Science and Engineering" collected from peer-reviewed stand-alone papers describing the results of research and engineering solutions dealing with actual problems in the area of computer science and technology technologies. Published articles will be useful for professionals in various branches of engineering, for students and academic staff concerned with the related specialties.

Information
  • ISBN: 978-981-11-3671-9
  • Editor: Prof. Yifei Chen, China Agriculture University, China
  • Pages: 1459
  • Online: August 12, 2017
Article# Article Title & Authors (WCSE 2017) Page
1
Yi-yong Yao, Zhong-hai Yu, Li-ping Zhao
355
2
Mengmin Tian, Ping Lu, Jincai Chen, Min Wu
360
3
Hu Jun, Li Wanqian, Wang Mingming, Zhang Weijun
366
4
Jia Haili, Zhou Zhengdao, Meng Xiangjie
371
5
Binbin Zhao, Yingtian Zhang, Wenhao Ou, Xiangze Fei, Maohua L, Kun Wu, Jianguo Ma, Hui Sun, Gang Yang
376
6
Yan Xuefei, Li Qiang, Wang Xiaolong, Liu Dong, Wang Shoubiao
384
7
Luepol Pipanmaekaporn, Suwatchai Kamolsantiroj
392
8
Liang Huan, Wang Wenju, Zhang Ruojun, Han Hao, Deng Biao
398
9
Nan Wang, Ranjith Kumar, Rajath M. Basavaraj
405
10
Junxia Wang, Pu Zhang, Yinghao Wang
410
11
Yuan Li, Zhengbin, PangLei Zhang, Hanqiang Cheng
417
12
Liliana Enciso, Jessica Minga, Lisbeth Leiva, Elmer Zelaya
422
13
Yue Yu, Shuchang Xu, Qingshu Yuan, Yongchun Zhang
429
14
Lin Xueren, Zhang Kangming
434
15
Karuna Yampray, Waraporn Jirapanthong
439