WCSE 2017

The presented proceedings "2017 the 7th International Workshop on Computer Science and Engineering" collected from peer-reviewed stand-alone papers describing the results of research and engineering solutions dealing with actual problems in the area of computer science and technology technologies. Published articles will be useful for professionals in various branches of engineering, for students and academic staff concerned with the related specialties.

Information
  • ISBN: 978-981-11-3671-9
  • Editor: Prof. Yifei Chen, China Agriculture University, China
  • Pages: 1459
  • Online: August 12, 2017
Article# Article Title & Authors (WCSE 2017) Page
1
Shuaiqi Liu, Buhong Wang, Shuai Cao, Xinbo Liu
779
2
Jingsi Ren, Jinlin Wang, Xiao Chen, Xiaozhou Ye
784
3
Shang Qiuli, Liu Bingshuang, Tu Bo, Dai Shuaifu, Zhang Jianyu
789
4
Dida Mussa A, Hao Huan, Wang Teng, Ran Tao
794
5
Yuanzhi Du, Xuehui Du, Zhi Yang
800
6
Yi Junkai, Zhao Siqi, Zhao Xianghui
808
7
Jianjun Tao, Xiaoqin Wu
815
8
Seungyong Shin, Seungji Yu, Sehee Maeng, Changseop Song, Byungjoo Park
822
9
Arisa Vilaikruad, Monthippa Uthansakul, Peerapong Uthansakul, Settawit Poochaya
827
10
Wenxin Tian, Chaoliang Wang, Shuai Dou, Chuanrong Li
832
11
N. A. B. Ahmad, S. H. Dahlan, N. A. Cholan
840
12
Jing Li, Xuewei Li, Wenjun Wang, Shuyu Shi, Ruixin Song
844
13
Luoyu Qin, Ying Tao, Hui He
849
14
Zhang Kai, Yu Hongyi, Hu Yunpeng, Shen Zhixiang
855
15
Mao Li, Guofu Liu, Zicheng Guo
864