WCSE 2020

Proceedings is composed by papers presented at The 10th International Workshop on Computer Science and Engineering (WCSE 2020), held in Shanghai, China, 19-21 June, 2020. It is hosted by East China Normal University, China Agricultural University, Science and Engineering Institute, organized by School of Computer Science and Technology, co-sponsored by University of Houston-Downtown, USA, Shanghai Maritime University, China, Bauman Moscow State Technical University, Russia, Tokyo University of Science, Japan. WCSE provides a platform for interaction and exchanging research ideas among experts from various fields of computer science and engineering, and will be attended by repute scientists, researchers, academicians, industrial professionals and postgraduate students globally

Information
  • ISBN: 978-981-14-4787-7
  • Editor: Prof. Jinhua Xu, East China Normal University, China /Prof. Hong Lin, University of Houston-Downtown, USA
  • Pages: 511
  • Online: July 22nd, 2020
Article# Article Title & Authors (WCSE 2020) Page
1
Jing Chen, Weijie Lin, Shiyue Cao, Zhiyuan Cheng
307
2
Benzhu Xu, Qing Han, Liping Zheng, Gaofeng Zhang
314
3
Liu Jiaxing, Cui Shigang, Chen miao, Duan Huabiao, Liu Yu
323
4
Wenping Liu, Ting Chen, Liling Yu, Haoyu Jin
330
5
Rongrong Wang, Yifan Zhu, Sifan Zhang, Qika Lin, Zhendong Niu
336
6
Liang Dong, Ankang Chu, Yuan Meng
341
7
Chengshang Hou, Junzheng Shi, Gaopeng Gou, Zhen Li, Gang Xiong
347
8
Xinwei Liu, Zixin Guan, Ting Huang, Hui Li
353
9
Tianqi Zhao, Cuntong Luo, Yi Yang, Liwei Feng, Xinhua Lu
359
10
Zhou Chenming, Wang Wenju, Tian Yuchen, Jiang Zhongmin
366
11
Ye Tian, Yufei Luo, Anhong Dang
372
12
Backhyun Kim, Kyeongmo Park
381
13
Lei Dong, Qian Jiang, Lulu Ling, Liwei Shao
388
14
Kexin Wang, Jing Zhang
396
15
Ningning Zheng, Yunfeng Shao, Suli Zou, Zhongjing Ma
403