WCSE 2020

Proceedings is composed by papers presented at The 10th International Workshop on Computer Science and Engineering (WCSE 2020), held in Shanghai, China, 19-21 June, 2020. It is hosted by East China Normal University, China Agricultural University, Science and Engineering Institute, organized by School of Computer Science and Technology, co-sponsored by University of Houston-Downtown, USA, Shanghai Maritime University, China, Bauman Moscow State Technical University, Russia, Tokyo University of Science, Japan. WCSE provides a platform for interaction and exchanging research ideas among experts from various fields of computer science and engineering, and will be attended by repute scientists, researchers, academicians, industrial professionals and postgraduate students globally

Information
  • ISBN: 978-981-14-4787-7
  • Editor: Prof. Jinhua Xu, East China Normal University, China /Prof. Hong Lin, University of Houston-Downtown, USA
  • Pages: 511
  • Online: July 22nd, 2020
Article# Article Title & Authors (WCSE 2020) Page
1
Miao-zhuang Xu, Nian-cheng Zhang, Ao-bo Lv, Bo-han Xu, Chao Li, Tian-xu Liu, Run-qing Zhang, Zhi-yuan Shen
93
2
Sun Yong, Liu Jiaxing, Sun Miao
100
3
Chenru Wu, Yufei Wang, Chongxuan Peng, Feiyu Wu,Ying Zhou, Zhiyuan Shen
105
4
Mingyu Jiang, Qi Wang, Zhuo Zhang, Zichen Nan, Zhiyuan Shen
111
5
Zhaochen Huo, Zhoufeng Liu, Chunlei Li
117
6
Jinlong Chen, Yiming Jiang, Minghao Yang
125
7
Hao Ding, Jianguo Shen
132
8
Fan Jing, Li Huiyu, Fei Wei, Luo Chao
138
9
Jing Li, Junmin Wu
144
10
Aditi Hemant khandewale, Vinaya V. Gohokar, Pooja Nawandar
150
11
Huaiyao Zhang, Yi Zhang, Caixin Zhu
157
12
Xincan Zhao, Yupeng Sun
165
13
Waraporn Jirapanthong, Parnu Boonyarattaphan , Chaichana Jaruwannakorn, Panomporn Dokprakhon
174
14
Liling Yu, Binfeng Xu, Gangping Zhang, Wenping Liu, Haijun Chen, Jingyu Guo
179
15
Lingjing Qin, Wenxin Hu, Jun Zheng
185