WCSE 2020

Proceedings is composed by papers presented at The 10th International Workshop on Computer Science and Engineering (WCSE 2020), held in Shanghai, China, 19-21 June, 2020. It is hosted by East China Normal University, China Agricultural University, Science and Engineering Institute, organized by School of Computer Science and Technology, co-sponsored by University of Houston-Downtown, USA, Shanghai Maritime University, China, Bauman Moscow State Technical University, Russia, Tokyo University of Science, Japan. WCSE provides a platform for interaction and exchanging research ideas among experts from various fields of computer science and engineering, and will be attended by repute scientists, researchers, academicians, industrial professionals and postgraduate students globally

Information
  • ISBN: 978-981-14-4787-7
  • Editor: Prof. Jinhua Xu, East China Normal University, China /Prof. Hong Lin, University of Houston-Downtown, USA
  • Pages: 511
  • Online: July 22nd, 2020
Article# Article Title & Authors (WCSE 2020) Page
1
Yuting Zhang, Zhaogong Zhang
1
2
Shichao Wei, Xin Li , Peiyin Song, Xiaofeng Zhou, Yichi Zhang, Shuai Li
6
3
Shengyu Lu, Beizhan Wang, Hongji Wang
13
4
Xin Hu, Yanfei Yang, Xinlin Wu, Yan Li
19
5
Yifei Yao, Fanhua Yu, Xu Zhang
25
6
Minhui Jin, Mengce Zheng, Honggang Hu, Nenghai Yu
30
7
Di Zang, Yiqing Yan, Jun Chen, Yang Li
37
8
Sisi Li, Jiaxi Ye, Bin Zhang, Chaojing Tang
42
9
Di Zang, Xiaoke Qu, Yang Fang
52
10
Chaoyang Lu, Shuze Hang, Meize Dai
57
11
Yan Wang, Yixian Di
62
12
Youyu Zeng, Qiang Xie
70
13
Mingxin Gu, Chaoyang Lu, Meize Dai, Jingjing Qian
76
14
Zhipeng Yang, Shasha Wang, Yanling Li
81
15
Yingying Hu, Yong He, Yingjie Jiang, Zhiyuan Shen
87