WCSE 2017

The presented proceedings "2017 the 7th International Workshop on Computer Science and Engineering" collected from peer-reviewed stand-alone papers describing the results of research and engineering solutions dealing with actual problems in the area of computer science and technology technologies. Published articles will be useful for professionals in various branches of engineering, for students and academic staff concerned with the related specialties.

Information
  • ISBN: 978-981-11-3671-9
  • Editor: Prof. Yifei Chen, China Agriculture University, China
  • Pages: 1459
  • Online: August 12, 2017
Article# Article Title & Authors (WCSE 2017) Page
1
Bo Wang, Bin Chang, Jian-Jun Hu, Gong-Da Zhang, Yi-Ping Wang
95
2
Marko Niinimaki, Reijer Idema
100
3
Yan Taishan, Guo Guanqi, Li Wenbin
105
4
Chengwei Jiang, Xiaoyan Cui, Kaijian Zhang, Tongliang Li
110
5
Yang Weixin, Tang Lingli, Wang Shengxiang, Wang Chaoliang, Li Chuanrong
116
6
Du Yan, Wang Zhe Long, Guo Liang
123
7
Lei Shi, Zeqi Xie, Jianfeng Ren, Yueyun Du, Hao Yuan, Qing Zhang
128
8
Yanmei Guo, Yifeng Lin, Xiangxian Chen
133
9
Jiwei Tian, Buhong Wang
138
10
Lingbin Zeng , Gang Yin, Tao Wang, Yue Yu, Qiang Fan, Zhi-Xing Li, Jie Yu, H. M. Wang
144
11
Meng Zhang, Gang Kong, Zhibin Fan, Yu Xing
150
12
Jianhai Du, Jianghua Lv, Shilong Ma
155
13
Seunghee Han, Jungeun Huh, Taeseon Yoon
160
14
Ye-In Chang, Chia-En Li, Kai-Ning Yang
166
15
Daniel Guaman, Pablo Alejandro-Quezada Sarmiento, Luis Barba-Guamán, Paola Cabrera, Liliana Enciso
171