WCSE 2022 Spring

We are glad that you presented the papers on WCSE 2022 Spring Event: 2022 9th International Conference on Industrial Engineering and Applications. I would like to give a little retrospective remark about the history of WCSE. WCSE was launched in 2011 and has been successfully held in places including Hong Kong, Singapore, Dubai, Moscow, Tokyo, Beijing, and Bangkok. Thousands of scholars have participated in the conference for academic exchanges, and through these activities have promoted the development of computer science and technology. WCSE has become a prominent platform for academic exchange and collaboration.

Information
  • ISBN: 978-981-18-5852-9
  • Editor: Prof. Loon-Ching Tang, National University of Singapore, Singapore
  • Pages: 1759
  • Online: November, 2022
Article# Article Title & Authors (WCSE 2022 Spring) Page
1
Mingyu Cai, Dahai Zhang, Song Wu, Qingguo Fei
1041
2
Ke Huang, Jianwei Yang, Jiqing Wei, Wei Wang, Yuxiang Lu
1048
3
Xin Li, Yangji Zhang, Huabin Wang
1057
4
Carlos Arteaga-Izarra, Arturo Tadeo-Gabriel, Pablo Sandoval-Saenz, Deyby Huamanchahua
1066
5
Xiufeng Liu, Yuwei Hu, Jianghui Li, Yu Huang
1075
6
Jianhua Ma, Yalun Yang, Xingdong Wang, Jianyi Kong
1082
7
Qiang Xin, Chongchong Wang, Chin-Yin Chen, Guilin Yang, Fazhan Li
1089
8
Duanling Li, Yufeng Xia, Longjie Fan, Lixing Liang, Kaijie Dong, Zhaofeng He
1098
9
Yanling Lu
1106
10
Shu Ju, Nico Hanenkamp
1115
11
Wenlang Deng, Zhenjia Geng, Wei Huang, Chun Wang
1129
12
Jian Guo, Dongshi Bian, Fengqin Huang, Xin Peng, Jinping Xie, Xiaofei Zhang, Guojun Qin, Junhong Zhou
1140
13
Takuma Endoh, Kazutaka Itako
1150
14
Ye Chen, Yiyue Jiang, Jinping Xie, Jingbo Tang, Fengqin Huang, Xiaofei Zhang, Guojun Qin, Junhong Zhou
1157
15
Haomin Ma, Genping Wang, Mei Tao, Dan Lin
1166